Apropa’t a l’art és un curs adreçat a mestres de les escoles de L’Hospitalet que té per objectiu oferir una formació bàsica en la teoria i pràctica de l’art. El curs té la durada d’un any escolar i es finalitza amb la realització d’una exposició dels treballs realitzats a l’aula, i una obra mural creat per algun artista vinculat a la FAB en col·laboració amb els alumnes del centre.

Els objectius del curs són la formació artística del professorat, la reflexió sobre com inserir el fenomen artístic dins el currículum escolar de cada professor i, finalment, l’elaboració de projectes artístics amb els alumnes del centre. Al curs introductori els mestres aprenen una breu història de l’art, principalment relacionada amb les arts del s.XX i contemporànies; s’estudien diferents processos creatius, s’educa la mirada i es transmeten les eines necessàries per tal de fer de l’art un element més de la vida professional del mestre.

La primera edició del curs es va donar l’any 2009 a l’Escola d’Estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat i, l’any següent, passà a ser un dels elements troncals del Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo. Fins el moment, el curs s’ha impartit a les següents escoles de L’Hospitalet: CEIP Pau Vila, CEIP Ramon i Cajal i l’escola Charlie Rivel.

Descarrega’t Dossier Apropa’t a l’Art