Arranz-Bravo. L’enigma de la llum.

L’exposició “L’enigma de la Llum” va mostrar una de les darreres instal•lacions creades per Eduard Arranz-Bravo durant l’any 2011. En una creació que aglotina pintura, escultura i gravat, Arranz-Bravo proposà una subtil intervenció plàstica sobre un dels temes centrals de la història de la pintura: la representació de la llum i la seva vinculació amb la forma, l’espai i el color.