David Lorente_IT

David Lorente (Barcelona, 1989), estudiant de darrer curs de la facultat de Belles Arts de Barcelona, va ser escollit com l’artista guanyador del Premi Arts Visuals Arranz 2014, en un concurs que van participar més de seixanta artistes. El jurat va valorar l’atreviment i contundència de la seva obra, així com la sòlida personalitat que es desplega a través d’un llenguatge híbrid, insòlit i delirant. El seu treball, tot i que l’escultura hi té un pes preponderant, s’afirma a través de diferents formats, tècniques i disciplines: la imatge digital, la fotografia, el vídeo. Un imaginari explosiu i eclèctic que pren com a punt de partida la realitat ja reproduïda: objectes trobats, imatges de revistes, vídeos ja enregistrats… Lorente realitza un ‘cocktail’ del nostre món hipervisual, i en fa un destil·lat amb un profund sentit crític. David Lorente és un artista compromès, que vol fer reflexionar sobre la buidor de moltes vides viscudes en el marc del món de la societat de consum. D’aquí el títol de la mostra, IT: It per la ‘cosització’ de la societat, cada cop més materialitzada i capitalitzada; cada cop més consumible, i per tant comestible. Una societat  menjable perquè qualsevol cosa és susceptible de ser rebaixada per oferir-se al mercat global de la societat de consum.

L’exposició ha comptat amb el treball de tres comissaris: David Martrat, Montse Liz i Mar Esteve, els quals són alumnes de l’assignatura de Crítica d’art de la professora Pilar Bonet (universitat de Barcelona). Mercès al conveni que la fundació ha establert amb la Universitat de Barcelona, aquesta és la primera exposició comissariada pels tres joves crítics, acomplint així un de les missions fundacionals de la FAB: donar primeres oportunitats de professionalització a joves artistes i crítics d’art. Els comissaris han reforçat conceptualment l’exposició, tot preguntant-se si l’obra de David Lorente no vol anar més enllà de la materialitat per a investigar trets fonamental de la identitat de l’ésser humà. Es pregunten els comissaris: ‘Que s’amaga sota la pell de cada individu? És la identitat una veritat inqüestionable? Existeix la possibilitat de simular a través de l’art noves realitats, encara que això qüestioni molts dels principis identitaris de la nostra realitat?’

Aquestes són algunes de les preguntes que l’artista formula a través dels projectes que configuren aquesta exposició, encapçalada pel concepte “IT”, fonèticament molt pròxim a l’ “ID” identitari, el qual en tot moment es confronta a la materialitat de l’objecte. Les reflexions dels comissaris es materitalitzen en diferents textos publicats al catàleg de la mostra, amb referències teòriques a  Walter Benjamin o Jean Baudrillard.

L’exposició romandrà oberta fins el diumenge 27 de setembre (fundació tancada del 15 de juliol al
15 de setembre).