Miquel Gelabert. Landscapes.

Format a la universitat de Belles Arts de Barcelona, Miquel Gelabert (Blanes, 1978) és un dels pintors emergents catalans que millor ha sabut copsar la transició cap a la pintura de paisatge contemporània. Amb la seva obra, Gelabert recupera i renova unes actituds en profunda crisi: el domini de la tècnica; l’elogi a la transcendència, la poètica, la màgia, el misteri; i la reivindicació, finalment, una tradició de la pintura moderna, a cavall entre l’abstracció i el paisatgisme poètic.