Missió i activitats

La Fundació es vol erigir també amb un espai de referència en la promoció de l’art jove a Catalunya i per aquest motiu al llarg de l’any s’organitzen diferents exposicions i activitats que tenen com a protagonista l’art emergent i el pensament contemporani. L’altra focus d’activitat de la Fundació Arranz-Bravo és la seva tasca educativa, destinada especialment a escoles i centres socials de L’Hospitalet.

Normativa

Estatuts

La Fundació Arranz-Bravo està registrada amb el número 2554 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Consulta els Estatuts de la Fundació Arranz Bravo

Òrgans de govern

Patronat

Presidenta:  Núria Marín Martínez

Vicepresident: Eduard Arranz Bravo de Laguna

Secretari: David Quiros Brito

Vocals:

 • Carlos Arranz Bravo de Laguna
 • Natàlia Arranz Mestres
 • Franklin George Bowles
 • Sonia Esplugas González
 • Jordi Garcés Brusés
 • Laura García Manota
 • Jorge García Muñoz
 • Miquel Gelabert Ponsdomenech
 • Ana Mª González Montes
 • Jesús Amadeo Martín González

Comissió Executiva

Presidenta:  Núria Marín Martínez

Vicepresident: Eduard Arranz Bravo de Laguna

Vocals:

 • Natàlia Arranz Mestres
 • David Quirós Brito
 • Laura García Manota